Begrijpend lezen

Signaalwoorden van voorwaarde

junior einstein, oefenen, begrijpend lezen, leesdoelen, signaalwoorden, tegenstelling, verband

 

Bij signaalwoorden van voorwaarde staat er in de tekst dat er eerst iets moet gebeuren, voordat er iets anders gaat gebeuren. Het kan ook zijn dat er eerst wordt verteld wat de afspraak of het besluit is en dat er daarna wordt verteld wat de voorwaarde voor de afspraak of het besluit is. Een voorwaarde betekent dat je eerst iets moet doen voordat er iets anders gaat gebeuren. Zo moet je bijvoorbeeld eerst je huiswerk afmaken, voordat je buiten mag spelen. De voorwaarde kan vooraan in de zin staan, maar ook achteraan.

 

Voorbeeld

Als je eerst je huiswerk afmaakt (voorwaarde), gaan we straks naar opa en oma. 

In dit voorbeeld weet je dankzij het signaalwoord als dat er een voorwaarde in deze zin staat. De voorwaarde om naar opa en oma te gaan, is eerst het huiswerk afmaken. De voorwaarde staat in deze zin vooraan. 

Moeder vindt het goed dat Jesper nog even buiten gaat spelen, mits hij op tijd terug is voor het eten (voorwaarde).
 

In dit voorbeeld weet je dankzij het signaalwoord mits dat er een voorwaarde in deze zin staat. Jesper mag alleen buitenspelen als hij op tijd terug is voor het eten. De voorwaarde staat in deze zin achteraan.

 

Signaalwoorden van voorwaarde

Signaalwoorden van voorwaarde zijn bijvoorbeeld:

 

  • op voorwaarde dat
  • als
  • indien
  • tenzij (niet als)
  • mits (alleen als)
  • aangenomen dat