Begrijpend lezen

Signaalwoorden van oorzaak en gevolg

junior einstein, oefenen, begrijpend lezen, leesdoelen, signaalwoorden, tegenstelling, verband

 

Bij signaalwoorden van oorzaak of gevolg wordt er een oorzaak gegeven en daarna wordt het vervolg verteld. Het kan ook zijn dat het vervolg eerst wordt verteld en dat daarna de oorzaak wordt gegeven. De oorzaak en het gevolg kunnen binnen één zin worden genoemd, maar het kan ook zijn dat eerst een oorzaak wordt gegeven en dat in de zin(nen) daarna een vervolg wordt verteld.

 

Voorbeeld

Ik heb geen lunch meer (gevolg), want ik heb al mijn brood al opgegeten (oorzaak).

In dit voorbeeld weet je dankzij het signaalwoord want dat er een oorzaak en een gevolg in deze zin staat. In dit voorbeeld wordt eerst het gevolg verteld en daarna wordt de oorzaak van dit gevolg gegeven. Oorzaak en gevolg wordt binnen één zin genoemd.

Bij de bakker was al het brood al verkocht (oorzaak). Daardoor moest Mark naar de supermarkt om brood te halen (gevolg).

 

In dit voorbeeld weet je dankzij het signaalwoord daardoor dat er een oorzaak en een gevolg in deze zinnen staat. In dit voorbeeld wordt de oorzaak in de eerste zin gegeven en in de tweede zin wordt het gevolg verteld. Oorzaak en gevolg wordt binnen meerdere zinnen genoemd.  

 

Signaalwoorden van oorzaak en gevolg

Signaalwoorden van een oorzaak of gevolg zijn bijvoorbeeld:

 

  • hierdoor
  • daardoor
  • doordat
  • zodat
  • waardoor
  • want
  • door