Begrijpend lezen

Signaalwoorden van conclusie

junior einstein, oefenen, begrijpend lezen, leesdoelen, signaalwoorden, tegenstelling, verband

 

Bij signaalwoorden van conslusie staan er één of meerdere uitspraken in de tekst en daaruit wordt een conclusie getrokken. Een ander woord voor conclusie is besluit. Vaak staat het woordje 'dus' bij een conclusie. Een conclusie trekken gebeurt meestal aan het einde van de tekst, maar het kan ook aan het begin van de tekst. De uitspraak en de conclusie kan binnen één zin staan, maar ook binnen meerdere zinnen.

 

Voorbeeld

Het is al laat (uitspraak), dus moet Jippe naar bed (conclusie). 

In dit voorbeeld weet je dankzij het signaalwoord dus dat er een conclusie komt. Omdat het al laat is, is de conclusie dat Jippe naar bed moet. De uitspraak en de conclusie wordt binnen één zin genoemd. 

 

Mijn broertje vindt dat boek heel erg leuk (uitspraak), maar mijn neefje vindt het boek heel saai (uitspraak). De meningen over het boek zijn dus nogal verdeeld (conclusie).

In dit voorbeeld weet je dankzij het signaalwoord dus dat er een conclusie komt. Eerst worden er twee uitspraken gedaan en daarna wordt er een conclusie getrokken uit deze uitspraken. De uitspraak en de conclusie wordt niet binnen één zin genoemd, maar binnen meerdere zinnen.

 

Signaalwoorden van conclusie

Signaalwoorden van conclusie zijn bijvoorbeeld:

 

  • alles overziend
  • dus
  • concluderend
  • daardoor
  • uit dit alles blijkt
  • vandaar dat
  • hieruit volgt