Begrijpend lezen

Signaalwoorden van opsomming

junior einstein, oefenen, begrijpend lezen, signaalwoorden, opsomming, leesdoelen

 

Bij signaalwoorden van opsomming worden er verschillende dingen, kenmerken of oorzaken achter elkaar genoemd. Deze dingen, kenmerken of oorzaken horen bij elkaar en worden vaak meteen achter elkaar genoemd. Een opsomming kan voorkomen in één zin en in meerdere zinnen.

 

Voorbeeld

Mijn moeder wil groenten en fruit kopen. Verder brood en daarnaast wat broodbeleg en tot slot een paar toetjes.

 

In dit voorbeeld weet je dankzij de signaalwoorden en, verder, daarnaast en tot slot dat de producten allemaal door moeder worden gekocht. Ze horen dus bij elkaar. Dit is een voorbeeld van een opsomming in meerdere zinnen.

 

Ten eerste vind ik het heel erg leuk om naar school te gaan en ten tweede leer ik er veel van.

In dit voorbeeld weet je dankzij de signaalwoorden ten eerste en ten tweede dat school leuk vinden en veel leren bij elkaar horen. Dit is een voorbeeld van een opsomming in één zin. 

 

Signaalwoorden van opsomming

Signaalwoorden van opsomming zijn bijvoorbeeld:

 

 • en
 • ook
 • verder
 • ten eerste, ten tweede, enz.
 • in de eerste plaats, in de tweede plaats, enz.
 • daarnaast
 • bovendien
 • vervolgens
 • ten slotte
 • als laatste
 • niet alleen ... maar ook
 • zowel ... als
 • een ander argument
 • er is nog een reden waarom