Begrijpend lezen

Signaalwoorden van vergelijking

junior einstein, oefenen, begrijpend lezen, leesdoelen, signaalwoorden, tegenstelling, verband

 

Bij signaalwoorden van vergelijking wordt er iets met elkaar vergeleken. Het kan dan gaan over overeenkomsten, maar ook over verschillen. In een tekst worden signaalwoorden van vergelijking vaak gebruikt om in de tekst een vergelijking te maken met iets dat eerder in de tekst is genoemd.

 

Voorbeeld

Sam heeft, net als zijn neef, gekozen voor het kindermenu.

In dit voorbeeld weet je dankzij de signaalwoorden net als dat er een vergelijking in deze zin staat. Het gaat hierbij om een overeenkomst, want Sam heeft hetzelfde gekozen als zijn neef. De vergelijking wordt binnen één zin genoemd.

Op mijn school zijn de regels dit jaar helemaal niet veranderd. Dit in tegenstelling tot de school van mijn zus. Daar zijn de regels veel strenger geworden.

 

In dit voorbeeld weet je dankzij de signaalwoorden in tegenstelling tot dat er een vegelijking in deze zinnen staat. Er wordt een vergelijking gemaakt met de school die eerder in de tekst is genoemd. Het gaat hierbij om een verschil, want op de ene school zijn de regels strenger dan op de andere school. De vergelijking wordt binnen meerdere zinnen genoemd. 

 

Signaalwoorden van vergelijking

Signaalwoorden van vergelijking zijn bijvoorbeeld:

 

  • net
  • zoals
  • hetzelfde
  • ook
  • lijkt op
  • in tegenstelling tot
  • maar
  • echter