Begrijpend lezen

Signaalwoorden

'

junior einstein, oefenen, signaalwoorden, leesdoelen, begrijpend lezen, verband

Een signaalwoord geeft een verband aan tussen alinea's of zinnen. Een signaalwoord geeft belangrijke informatie over de opbouw van een tekst. Het helpt de lezer om een tekst beter te begrijpen. Met een signaalwoord van tijd kan bijvoorbeeld een tijdsvolgorde worden aangegeven en zo weet jij of de tekst in chronologische of niet-chronologische volgorde is geschreven. Er zijn verschillende soorten signaalwoorden:
 

 • Signaalwoorden van tijd,
 • signaalwoorden van opsomming,
 • signaalwoorden van tegenstelling,
 • signaalwoorden van vergelijking,
 • signaalwoorden van toelichting en voorbeeld,
 • signaalwoorden van oorzaak en gevolg,
 • signaalwoorden van doel en middel,
 • signaalwoorden van reden,
 • signaalwoorden van voorwaarde,
 • signaalwoorden van samenvatting en herhaling,
 • signaalwoorden van conclusie,
 • signaalwoorden van verklaring,
 • signaalwoorden van argument.