Begrijpend lezen

Signaalwoorden van toelichting en voorbeeld

junior einstein, oefenen, begrijpend lezen, leesdoelen, signaalwoorden, tegenstelling, verband

 

Bij signaalwoorden van een toelichting of voorbeeld wordt er een toelichting of voorbeeld van een uitspraak gegeven om deze uitspraak duidelijker te maken. De toelichting of het voorbeeld kan samen met de uitspraak binnen één zin staan, maar het kan ook zijn dat er eerst een uitspraak is en dat er in de volgende zin(nen) een toelichting of een voorbeeld staat die bij deze uitspraak hoort. 

 

Voorbeeld

Ik zou graag een tweede taal leren (uitspraak), zoals Spaans (voorbeeld).

In dit voorbeeld weet je dankzij het signaalwoord zoals dat er een voorbeeld in deze zin staat. De taal Spaans is een voorbeeld van het leren van een tweede taal. De uitspraak en het voorbeeld worden binnen één zin genoemd.

De sportdag was goed georganiseerd (uitspraak). Zo werd er genoeg water uitgedeeld en we hadden genoeg rustmomenten (toelichting).

 

In dit voorbeeld weet je dankzij het signaalwoord zo dat er een toelichting in deze zinnen staat. De eerste zin is een uitspraak en daarna wordt deze uitspraak verder toegelicht. De tweede zin is dus een toelichting op de eerste zin. De uitspraak en de vergelijking worden binnen meerdere zinnen genoemd. 

 

Signaalwoorden van toelichting en voorbeeld

Signaalwoorden van een toelichting of voorbeeld zijn bijvoorbeeld:

 

  • zo
  • bijvoorbeeld
  • onder andere
  • zoals
  • dat wil zeggen
  • je moet daarbij denken aan
  • met andere woorden