Begrijpend lezen

Signaalwoorden van doel en middel

junior einstein, oefenen, begrijpend lezen, leesdoelen, signaalwoorden, tegenstelling, verband

 

Bij signaalwoorden van doel of middel wordt er een doel genoemd en daarbij een middel waarmee dat doel bereikt kan worden. Doel en middel kan binnen één zin worden genoemd, maar kan ook binnen meerdere zinnen worden genoemd.

 

Voorbeeld

Om nog op tijd op school te komen (doel), ga ik toch maar fietsen in plaats van lopen (middel).

In dit voorbeeld weet je dankzij het signaalwoord om ... te dat er een doel en een middel in deze zin staat. In dit voorbeeld wordt eerst het doel verteld en daarna wordt het middel genoemd dat nodig is om het doel te bereiken. Doel en middel wordt binnen één zin genoemd.

Mijn buurvrouw gaat vanavond collecteren (middel). Het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel dat opkomt voor de dieren (doel). 
 

In dit voorbeeld weet je dankzij het signaalwoord het doel is dat er een doel en een middel in deze zinnen staat. In dit voorbeeld wordt eerst het middel genoemd en daarna wordt het doel verteld. Middel en het doel wordt binnen meerdere zinnen genoemd.  

 

Signaalwoorden van doel en middel

Signaalwoorden van een doel of middel zijn bijvoorbeeld:

 

  • om ... te
  • opdat
  • daamee
  • door middel van
  • het doel is
  • waarmee
  • met behulp van
  • om
  • met