Begrijpend lezen

Werkhouding

Om goed te kunnen begrijpend lezen, is een goede werkhouding heel belangrijk. 

Wat is een goede werkhouding?
Een goede werkhouding betekent dat je goed en actief  meedoet in de klas.
Een paar voorbeelden:

  1. Je luistert goed naar de uitleg van de juf of meester
  2. Je gaat snel aan het werk als je juf of meester het zegt.
  3. Je werkt goed door en je bent stil als er stil gewerkt moet worden.
  4. Je kunt je voor een lange tijd concentreren op je werk.
  5. Als je klaar bent, controleer je het gemaakte werk.

Om goed te begrijpend lezen moet je je lang kunnen concentreren. Als je een tekst vaker leest, ga je de tekst beter begrijpen. Door je te concentreren en door de opdrachten nauwkeurig te maken, is de kans groot dat je goede resultaten haalt bij toetsen. Als je geen goede werkhouding hebt en je kunt je niet lang concentreren, heb je waarschijnlijk meer moeite met het begrijpen van teksten.