Begrijpend lezen

Begrijpend lezen van Cito

Je hebt het vast wel eens gezien op school: Ssst, Citotoets! Dit betekent dat de groepen bezig zijn met het maken van de Citotoets. De Citotoets toetst veel verschillende vakken en vaardigheden, maar in dit artikel hebben we het over het onderdeel begrijpend lezen. De Citotoets Begrijpend lezen is qua opbouw en vraagstelling heel anders dan begrijpend lezen uit de methode. De Citotoets Begrijpend lezen toetst belangrijke leesvaardigheden. Kinderen leren zelf bepalen voor wie, met welk doel en wat er precies is geschreven. De scores van de Citotoets Begrijpend lezen worden omgezet in een vaardigheidsscore: CLIB (Cito LeesIndex voor het basissonderwijs). Deze score geeft een niveau van de vaardigheid begrijpend lezen en hij geeft een overzicht in hoeverre je de (moeilijke) begrippen in de tekst snapt.

junior einstein, Citotoets, Begrijpend lezen, vraagstelling, gatenteksten, CLIB

De Citotoets Begrijpend lezen wordt alleen op papier afgenomen. De toets bestaat uit een opgavenboekje en een antwoordmodel. In het opgavenboekje staan de opgaven en de antwoorden kun je met potlood aanstrepen op het antwoordmodel. De Citotoets Begrijpend lezen bestaat uit:

  • tekstopgaven (vragen over teksten)
  • gatenteksten (invulteksten)
  • voorspelopgaven (voorspellen hoe de tekst verder gaat.)


Tekstopgaven
Deze toets bestaat uit een tekst met bijbehorende vragen over de tekst of een deel van de tekst. Er wordt vooral getoetst wat een leerling begrijpt van een tekst. 

Voorbeeld tekstopgave (groep 4)

begrijpend lezen, tekstopgaven, cito 3.0 - begrijpend lezen cito


Gatenteksten
Gatenteksten worden ook wel openplaatsopgaven genoemd. In de teksten wordt op een of meerdere plekken een woord of een deel zinsdeel weggelaten. Er moet vervolgens gekozen worden wat het best past op de open plaats in de tekst. Je leert door deze gatenteksten en opgaven vooral interpreteren, maar ook om leren gaan met woordenschat.

Voorbeeld gatentekst (groep 4)

begrijpend lezen, gatentekst, openplaatsopgave, cito 3.0 - begrijpend lezen cito

Je brengt de informatie uit de tekst in verband met dat wat je al weet. Ook leer je de betekenis van nieuwe woorden en woordgroepen kennen. 

Voorspelopgaven
Dit zijn vragen waarbij kinderen alleen de titel, een deel van een tekst of een afbeelding zien. Soms kan dit ook een combinatie zijn. De rest van de tekst is niet te zien. De leerlingen moeten dat met deze informatie gaan voorspellen hoe de tekst verder gaat. Ze doen dus een voorspelling over de inhoud van de tekst. 

Voorbeeld gatentekst (groep 4)

begrijpend lezen, voorspelopgaven, cito 3.0 - begrijpend lezen cito