Begrijpend lezen

Wat is dagelijks lezen?

Eén van de tips om je leesvaardigheid te vergroten, is dagelijks lezen

Waarom is het belangrijk?
Dagelijks lezen betekent dat je elke dag leest. Als je elke dag minstens 10 minuten leest, vergroot je je leesvaardigheid. Je zult al snel merken dat je sneller en beter gaat lezen. Ook leer je steeds meer nieuwe woorden kennen. Doordat je veel leest, doe je veel (nieuwe) informatie op. Hierdoor vergroot je ook je kennis van de wereld. Als je je leesvaardigheid vergroot, worden andere (school)vakken ook makkelijker. Je kunt een tekst van bijvoorbeeld geschiedenis of aardrijkskunde veel sneller en beter begrijpen. Als je teksten beter begrijpt, is de kans groot dat je de opdrachten en de vragen ook beter maakt. Hierdoor haal je een beter cijfer en dit verhoogt je prestatie op school!

Op welke manieren kun je dagelijks lezen?
Je kunt op veel verschillende manieren dagelijks lezen. Je kunt bijvoorbeeld:

  • voorlezen,
  • meelezen met korte teksten,
  • meelezen met boeken,
  • radio-lezen,
  • theater-lezen,
  • duo-lezen,
  • stillezen,
  • tutorlezen.

Voorlezen
Elke dag voorgelezen worden, dat is toch leuk? Dat kan op allerlei momenten. Het kan 's ochtends bij het ontbijt, 's avonds voor het slapen gaan en natuurlijk ook 's middags. Je kunt het voorlezen natuurlijk heel leuk en gezellig maken. Zoek bijvoorbeeld een lekker plekje op.
Misschien heb je wel een favoriet plekje waar je graag zit?
Misschien vind je het fijn om op kussens op de grond te liggen?

Als je je laat voorlezen op een plek die jij en de voorlezer allebei fijn vinden, maak je het voorlezen een stuk leuker en gezelliger!
Voorlezen kun je op school ook doen. Je kunt bijvoorbeeld iemand uit dezelfde groep of een lagere groep voorlezen. Vraag natuurlijk wel even aan je juf of meester of dat mag. 

Meelezen met korte teksten
Meelezen met korte teksten, betekent dat iemand anders een tekst leest en jij leest (in je hoofd) mee met dezelfde tekst. Dit hoeft geen hele lange tekst te zijn. Het kan ook een korte tekst van een paar regels zijn. Doordat iemand anders hardop leest en jij in je hoofd meeleest, leer je hoe je moeilijke woorden uit moet spreken, hoe je om moet gaan met leestekens en wat een goed leestempo is. Je leert dus van iemand anders en dat is heel handig!

Meelezen met boeken
Meelezen met boeken is hetzelfde als meelezen met korte teksten, alleen lees je in plaats van een tekst een verhaal uit een boek. Iemand anders leest een stuk van het verhaal uit een boek, jij hebt hetzelfde boek (of een kopie ervan) en leest mee. Je hoeft het boek niet in één keer uit te lezen, want je kunt steeds onthouden waar je bent gebleven. Ook nu leest iemand anders hardop en jij leest in je hoofd mee. Je leert dus weer van iemand anders hoe je mooi en vlot kunt lezen.

Radio-lezen
Radio-lezen kun je in een groepje doen. In een groepje van 3 of 4 personen ga je een stukje tekst oefenen. Je probeert met z'n allen om dit stukje tekst op jullie allermooist te lezen. Als je als groep denkt dat jullie er klaar voor zijn, lees je dit stukje tekst voor. Hoe je dit doet, beslis je als groepje zelf. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om iedereen een paar zinnen voor te laten lezen, maar je kunt er ook voor kiezen om een paar zinnen 'in koor' voor te lezen. De kinderen of de groep voor wie jullie lezen, luistert naar de tekst. Zo leer je om een tekst mooi voor te lezen en als luisteraar leer je goed naar een tekst te luisteren.

begrijpend lezen, Junior Einstein, dagelijks lezen, leesplezier

Theater-lezen
Theater-lezen lijkt op radio-lezen, maar het verschil is dat je bij theater-lezen een andere tekstsoort leest en dat iedereen uit je groepje een rol heeft. Bij theater-lezen, ga je net als bij radio-lezen met een groepje een stuk tekst oefenen en deze vervolgens voorlezen aan een groepje kinderen of aan je klas. Het grote verschil tussen theater-lezen en radio-lezen is dat je bij theater-lezen, een toneelstuk of een dialoog uit een boek voorleest. Iedereen uit je groepje neemt een rol uit dat toneelstuk of dialoog op zich en oefent deze rol. Vervolgens lees je als groep (met iedereen zijn eigen rol) het toneelstuk of dialoog voor aan bijvoorbeeld een groep kinderen of aan je klas. 

Duo-lezen
Duo betekent tweetal. Duo-lezen is dus lezen is een tweetal. Samen kies je een boek uit. Het is belangrijk dat dit boek aansluit bij jullie leesniveau en jullie interesses. Als je een boek hebt gekozen, ga je om de beurt een bladzijde lezen. Natuurlijk kun je elkaar tips en complimenten geven. Zo leer je van elkaar!

Stillezen
Stillezen betekent dat je alleen en stil een stuk uit je boek leest. Als je dit in een groep doet, is iedereen stil. Zo kun je je goed concentreren op dat wat jij aan het lezen bent. Je kunt je inleven in de tekst en hierdoor wordt de tekst veel leuker om te lezen.

Tutorlezen
Een tutor is een soort instructeur. Tutorlezen gebeurt vaak op school. Een leerling uit een hogere groep leest dan samen met een leerling uit een lagere groep die moeite heeft met lezen. Als je een tutor bent, lees je samen met een leerling uit een lagere groep om deze leerling beter te leren lezen. Deze leerling leert van de tutor uit de hogere groep. Ook bij deze manier van leren, leer je van elkaar.

Natuurlijk zijn er nog veel meer manieren om dagelijks te lezen, maar het belangrijkste is dat je plezier hebt in het lezen. Kies boeken uit die je leuk vindt en zorg dat je een manier van lezen vindt die je leuk vindt en waar je veel van leert. Lees elke dag 10 minuten en je zult merken dat het beter gaat!