Terug

Zweeds witbrood: feit en fabel

Zweeds witbrood: feit en fabel

 
In deze oefening leer je:
  • de betekenis van woorden en uitdrukkingen,
  • logische verbanden leggen in de tekst,
  • de grote lijn ontdekken in verschillende feiten.


Wat ga je doen?
Voordat je gaat lezen, let je eerst goed op de titel, de plaatjes, de tussenkopjes en op opvallende woorden of getallen. Lees ook van iedere alinea de eerste en de laatste zin. Waar denk je dat de tekst over gaat? Misschien weet je al iets over het onderwerp.

Je gaat een tekst lezen over de Hongerwinter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Lees de tekst goed door. Welke feiten worden er genoemd en wat hebben ze met elkaar gemeen? Probeer verbanden te leggen in de tekst. Je kijkt dan naar de problemen en probeert te bedenken wat die problemen met elkaar te maken hebben.

 

Leesvraag

Wat is er waar en wat is er niet waar over Zweeds witbrood in de Hongerwinter?

 


 

Tweede Wereldoorlog, begrijpend lezen, groep 8