Terug

Waar is onze Sint-Nicolaas?

Waar is onze Sint-Nicolaas?

 

In deze oefening leer je: 

  • de tekst navertellen in de goede volgorde,
  • tussenkopjes bij de alinea's plaatsen,
  • zoeken naar oorzaken en gevolgen.


Wat ga je doen? 
Je gaat een tekst lezen over de geschiedenis van Sint-Nicolaas. Turkse archeologen beweren dat ze de begraafplaats van Sint-Nicolaas hebben gevonden maar anderen beweren dat hij al eeuwen in Bari, Italië ligt. Hoe kan dit en waar ligt hij nou echt begraven?

Oorzaak en gevolg
Lees de tekst goed door en denk goed na over wat je leest. Let op de genoemde tijdstippen en plaatsen. Probeer na het lezen de tekst kort na te vertellen. In het verhaal worden ook oorzaken en gevolgen genoemd. Er is iets gebeurt, dat noem je een oorzaak. Daarna gebeurt er nog iets, dat noem je het gevolg. Let goed op de woorden: waardoor, daardoor, daarom, omdat, zodat. Deze woorden hoeven er niet altij bij te staan!
 

Leesvraag

Waar denk jij dat Sint-Nicolaas begraven ligt? 

 

Begrijpend lezen, groep 6, gedichten, rijmen, Sinterklaas, Sint