Terug

Tornado, een leuk dagje uit? [1]

Tornado, een leuk dagje uit? [1]

 
In deze oefening leer je:
  • de tekst met het plaatje vergelijken,
  • letten op details in de tekst,
  • het verschil tussen hoofdzaken en bijzaken.


Wat ga je doen?
Voordat je gaat lezen, let je eerst goed op de titel, de plaatjes, de tussenkopjes en op opvallende woorden of getallen. Lees ook van iedere alinea de eerste en de laatste zin. Waar denk je dat de tekst over gaat? Misschien weet je al iets over het onderwerp.

Je gaat een tekst lezen over tornado's. Lees de tekst goed door. Het belangrijkste uit de tekst zijn de hoofdzaken. Minder belangrijk zijn de bijzaken en de details uit de tekst.
 

Hoofd en bijzaken in een tekst. Begrijpend lezen bovenbouw.


Dankzij de hoofdzaken en de bijzaken kun je een tekst goed samenvatten en navertellen. De hoofdzaken dienen als het ware als een kleerhanger waar je de bijzaken en details aan op kunt hangen.
 

Leesvraag

Waar komen tornado's het meest voor?