Terug

Kinderen van adel in de middeleeuwen

Kinderen van adel in de middeleeuwen

 
 
In deze oefening leer je:
  • de belangrijkste zin van een alinea herkennen,
  • de belangrijkste woorden van een alinea herkennen,
  • het verschil tussen hoofdzaken en bijzaken,
  • details met elkaar vergelijken: overeenkomsten en verschillen.


Wat ga je doen?
Voordat je gaat lezen, let je eerst goed op de titel, de plaatjes, de tussenkopjes en op opvallende woorden of getallen. Lees ook van iedere alinea de eerste en de laatste zin. Waar denk je dat de tekst over gaat? Misschien weet je al iets over het onderwerp.

Je gaat een tekst lezen over de kinderen van adel in de middeleeuwen. Lees de tekst goed door. Let op de overeenkomsten en verschillen tussen vroeger en nu.

Het belangrijkste uit de tekst zijn de hoofdzaken. Minder belangrijk zijn de bijzaken en de details uit de tekst.
 

Hoofd en bijzaken in een tekst. Begrijpend lezen bovenbouw.


Dankzij de hoofdzaken en de bijzaken kun je een tekst goed samenvatten en navertellen. De hoofdzaken dienen als het ware als een kleerhanger waar je de bijzaken en details aan op kunt hangen.

 

Leesvraag

Wat is de overeenkomst tussen kinderen van adel en de gewone kinderen?