Terug

Het mysterie van Yde

Het mysterie van Yde

 
In deze oefening leer je:
  • herkennen in welke volgorde iets gebeurt,
  • de functie van bepaalde woorden in een tekst,
  • letten op verwijswoorden in de tekst.


Wat ga je doen?
Voordat je gaat lezen, let je eerst goed op de titel, de plaatjes, de tussenkopjes en op opvallende woorden of getallen. Lees ook van iedere alinea de eerste en de laatste zin. Waar denk je dat de tekst over gaat? Misschien weet je al iets over het onderwerp.

Je gaat een tekst lezen over het mysterie van Yde. Misschien vind je het zelfs wel een beetje spannend! Lees de tekst goed door en lees de betekenis van moeilijke woorden. Let op genoemde oorzaken en gevolgen en probeer na het lezen de tekst voor jezelf na te vertellen. Wat als eerst gebeurde, wordt niet altijd als eerst verteld.


Let ook goed op de verwijswoorden in de tekst. Deze woorden verwijzen naar mensen, dieren of dingen. Verwijswoorden zijn onder andere: hij, zij, het, hen, hun, deze, die, dit, dat, wat...

 

Leesvraag

Waarom wordt de vondst in Yde een mysterie genoemd?

 


 

Begrijpend lezen groep 8, Het meisje van Yde, het veen, Junior Einstein