Terug

De beste avond ooit!

De beste avond ooit!

 
In deze oefening leer je:
  • het plaatje en de tekst met elkaar vergelijken,
  • plaatsen en tijdstippen met elkaar vergelijken,
  • de hoofdpersonen herkennen,
  • letten op verwijswoorden.


Wat ga je doen?
Voordat je gaat lezen, let je eerst goed op de titel, de plaatjes, de tussenkopjes en op opvallende woorden of getallen. Lees ook van iedere alinea de eerste en de laatste zin. Waar denk je dat het verhaal over gaat? Misschien weet je al iets over het onderwerp.

Je gaat een verhaal lezen over Anne. Lees het verhaal goed door. Wie doen er mee in het verhaal? Wat lees je over deze personen? Let tijdens het lezen goed op de verwijswoorden. Deze verwijzen naar mensen, dieren of dingen. Dit zijn onder andere: hij, zij, het, hen, hun, deze, die, dit, dat, wat...

 

Leesvraag

Wat was de reden dat vader in de fabriek werkte?

 


 

begrijpend lezen bovenbouw, groep 7, online oefenen