Terug

Dat was me een jaartje!

Dat was me een jaartje!

 
In deze oefening leer je:
  • plaatsen en tijdstippen met elkaar vergelijken,
  • letten op details uit de tekst,
  • letten op verwijswoorden in de tekst,
  • wat een flashback is en deze in de goede volgorde zetten.


Wat ga je doen?
Voordat je gaat lezen, let je eerst goed op de titel, de plaatjes, de tussenkopjes en op opvallende woorden of getallen. Lees ook van iedere alinea de eerste en de laatste zin. Waar denk je dat het verhaal over gaat? Misschien weet je al iets over het onderwerp.

Je gaat een verhaal lezen over het einde van de basisschool. In dit verhaal staan flashbacks. Een flashback is een onderdeel van een verhaal of een film, waarin aan iets uit het verleden teruggedacht wordt. Let goed op deze flashbacks en probeer het verhaal na het lezen kort voor jezelf na te vertellen.

 

Leesvraag

Moet Amber na de vakantie ver reizen naar haar nieuwe middelbare school?

 


 

Begrijpend lezen, groep 8, zomervakantie