Terug

Samen zoeken naar aliens

Samen zoeken naar aliens

 
In deze oefening leer je:
  • een hoofdzaak herkennen,
  • letten op details in de tekst: getallen,
  • letten op overeenkomsten en verschillen,
  • het doel van de tekst herkennen.


Wat ga je doen?
Voordat je gaat lezen, let je eerst goed op de titel, de plaatjes, de tussenkopjes en op opvallende woorden of getallen. Lees ook van iedere alinea de eerste en de laatste zin. Waar denk je dat de tekst over gaat? Misschien weet je al iets over het onderwerp.

Je gaat een tekst lezen over buitenaards leven. Lees de tekst goed door. Let op de genoemde getallen. Wat zijn hoofdzaken en wat zijn bijzaken in de tekst? Hoofdzaken zijn de belangrijkste delen uit de tekst. Minder belangrijk zijn de bijzaken en de details uit de tekst.
 

Hoofd en bijzaken in een tekst. Begrijpend lezen bovenbouw.


Dankzij de hoofdzaken en de bijzaken kun je een tekst goed samenvatten en navertellen. De hoofdzaken dienen als het ware als een kleerhanger waar je de bijzaken en details aan op kunt hangen.
 

Leesvraag

Stel dat jij meezoekt met SETI. Wat zou dan het resultaat kunnen zijn?

 


 

begrijpend lezen groep 7, online oefenen, junior einstein