Terug

Adopteer een monument!

Adopteer een monument!

 
In deze oefening leer je:
  • het plaatje en de tekst met elkaar te vergelijken,
  • letten op details in de tekst,
  • de betekenis van woorden en uitdrukkingen.


Wat ga je doen?
Voordat je gaat lezen, let je eerst goed op de titel, de plaatjes, de tussenkopjes en op opvallende woorden of getallen. Lees ook van iedere alinea de eerste en de laatste zin. Waar denk je dat de tekst over gaat? Misschien weet je al iets over het onderwerp.

Je gaat een tekst lezen over de betekenis van monumenten. Lees de tekst goed door. Let op genoemde plaatsen, tijdstippen en namen van personen. Probeer de tekst na het lezen kort voor jezelf na te vertellen.

 

Leesvraag

Wat betekent, in de woorden van de schrijver, 'adopteren' in deze tekst?

 


 

Oorlogsmonumenten