Terug

'Huh?'

'Huh?'

 
In deze oefening leer je:
  • het onderwerp van een tekst aangeven,
  • het doel van de tekst herkennen,
  • letten op details in de tekst.
 

Wat ga je doen?
Voordat je gaat lezen, let je eerst goed op de titel, de plaatjes,
de tussenkopjes en op opvallende woorden of getallen. Lees ook van iedere alinea de eerste en laatste zin. Waar denk je dat de tekst over gaat? Misschien weet je al iets over het onderwerp.

Je gaat een tekst lezen over een woordje dat je vast ook wel gebruikt. Je gaat lezen over een onderzoek dat daarnaar is gedaan. Het onderwerp van de tekst geeft in één woord of één zin weer waar de tekst over gaat.

 

Leesvraag

Klinkt het woord 'Huh?' overal ter wereld hetzelfde?

 


 

begrijpend lezen groep 7