Terug

Bevrijding 1945: feest maar ook drama

Bevrijding 1945: feest maar ook drama

 
In deze oefening leer je:
  • te letten op details in de tekst,
  • de betekenis van woorden en uitdrukkingen,
  • een hoofdvraag beantwoorden op basis van een lange tekst.


Wat ga je doen?
Voordat je gaat lezen, let je eerst goed op de titel, de plaatjes, de tussenkopjes en op opvallende woorden of getallen. Lees ook van iedere alinea de eerste en de laatste zin. Waar denk je dat de tekst over gaat? Misschien weet je al iets over het onderwerp.

Je gaat een tekst lezen over de bevrijding van Nederland. Lees de tekst goed door. Let op genoemde tijdstippen en plaatsen. Probeer na het lezen de tekst kort na te vertellen.

Een hoofdvraag is een centrale vraag die antwoord geeft op het belangrijkste uit de tekst.

 

Leesvraag

Wat was de oorzaak van de drama's rond de bevrijding?