Terug

Beestjes met de lente in hun bol

Beestjes met de lente in hun bol

 
In deze oefening leer je:
  • letten op details in de tekst,
  • de betekenis van woorden en uitdrukkingen,
  • antwoorden vinden op vragen die niet letterlijk in de tekst staan,


Wat ga je doen?
Voordat je gaat lezen, let je eerst goed op de titel, de plaatjes, de tussenkopjes en op opvallende woorden of getallen. Lees ook van iedere alinea de eerste en de laatste zin. Waar denk je dat de tekst over gaat? Misschien weet je al iets over het onderwerp.

Je gaat een tekst lezen over dieren in het voorjaar. Lees de tekst goed door. Let op genoemde tijdstippen en plaatsen. Probeer na het lezen de tekst kort na te vertellen.

 

Leesvraag

Waarom worden er zo veel padden doodgereden?

 


 

Paddentrek, begrijpen lezen, online