Terug

De eenzame beer

De eenzame beer

 
In deze oefening leer je:
  • het plaatje en de tekst vergelijken,
  • de hoofdpersonen herkennen,
  • letten op verwijswoorden,
  • herkennen in welke volgorde iets gebeurt,
  • letten op de details in de tekst.


Wat ga je doen?
Voordat je gaat lezen, let je eerst goed op de titel, de plaatjes, de tussenkopjes en op opvallende woorden of getallen. Lees ook van iedere alinea de eerste en de laatste zin. Waar denk je dat het verhaal over gaat? Misschien weet je al iets over het onderwerp.

Je gaat een verhaal lezen over een eenzame beer. Wil je het verhaal navertellen? Lees dan alles heel langzaam en denk goed na over wat je leest. Wie doen er mee in het verhaal? Wat lees je over deze (hoofd)personen?


Je moet goed letten op de verwijswoorden in het verhaal. Deze woorden verwijzen naar mensen, dieren of dingen. Verwijswoorden zijn onder andere: hij, zij, het, hen, hun, deze, die, dit, dat, wat...

 

Leesvraag

Wat deed de berenfamilie, zodat de gemene mensen ze nooit meer zouden vinden?

 

 

 

Begrijpend lezen, Dierendag, thema's