Terug

Nieuw record met een Lego-toren

Nieuw record met een Lego-toren

 
In deze oefening leer je:
  • het plaatje en de tekst met elkaar vergelijken,
  • letten op details in de tekst,
  • de tekst kort navertellen,
  • het doel van de tekst herkennen.


Wat ga je doen?
Voordat je gaat lezen, let je eerst goed op de titel, de plaatjes, de tussenkopjes en op opvallende woorden of getallen. Lees ook van iedere alinea de eerste en de laatste zin. Waar denk je dat de tekst over gaat? Misschien weet je al iets over het onderwerp.

Je gaat een tekst lezen over een groep scholieren die een hoge toren hebben gebouwd van legosteentjes. Lees de tekst goed door. Let op tijden en getallen die in de tekst genoemd worden. Probeer de tekst na het lezen kort na te vertellen.

 

Leesvraag

Zou jij het record van de legotoren willen verbreken?

 


 

legotoren, begrijpend lezen groep 5