Terug

De Mona Lisa

De Mona Lisa

 
In deze oefening leer je:
  • het plaatje en de tekst met elkaar vergelijken,
  • plaatsen en tijdstippen met elkaar vergelijken,
  • letten op de betekenis van woorden,
  • het doel van de tekst herkennen.


Wat ga je doen?
Voordat je gaat lezen, let je eerst goed op de titel, de plaatjes, de tussenkopjes en op opvallende woorden en getallen. Lees ook van iedere alinea de eerste en de laatste zin. Waar denk je dat de tekst over gaat? Misschien weet je al iets over het onderwerp.

Je gaat een tekst lezen over het schilderij de Mona Lisa. Lees de tekst goed door. Let op de genoemde plaatsen en tijdstippen. Ben je klaar met lezen? Probeer de tekst dan kort na te vertellen.

 

De leesvraag

Waarom wordt deze periode in de geschiedenis de renaissance genoemd?

 


 

online begrijpend lezen oefenen, junior einstein, groep 5, mona lisa