Terug

Post uit Frankrijk

Post uit Frankrijk

 
In deze oefening leer je:
  • een tekst kort navertellen,
  • plaatjes en tekst met elkaar vergelijken.


Wat ga je doen?
Je gaat een brief lezen die Aukje geschreven heeft. Aukje is verhuisd naar Frankrijk. Ze mist haar beste vriendin heel erg. Gelukkig schrijven ze elkaar nog vaak. Aukje gebruikt zelfs al wat Franse woordjes in de brief die je gaat lezen.

 

Brief
Een brief begint met een aanhef:
Beste Anna, Lieve Peter ...

Een brief heeft een duidelijke afsluiting: Tot ziens!, Groetjes Lieke ...

Bovenaan staat de datum waarop de brief is geschreven. Ook staat daar de plaats bij. 
 

Navertellen van de tekst
Om een tekst na te kunnen vertellen moet je de tekst goed lezen. Wat zijn de belangrijkste dingen uit de tekst? Dit noem je de hoofdzaken. De dingen die minder belangrijk zijn, noem je de bijzaken.

 

Leesvraag

Hoe zou jij je voelen als jouw beste vriendin of vriend zou verhuizen naar een ander land? En wat zou jij doen om contact te houden?

 

 

Begrijpend lezen, Een brief, samenvatten, navertellen van de tekst, groep 5