Terug

De nieuwe juf is een heks!

De nieuwe juf is een heks!

 
In deze oefening leer je:
  • de plaatjes en de tekst met elkaar vergelijken,
  • letten op details in de tekst,
  • de tekst kort navertellen.


Wat ga je doen?
Voordat je gaat lezen, let je eerst goed op de titel, de plaatjes, de tussenkopjes en op opvallende woorden of getallen. Lees ook van iedere alinea de eerste en de laatste zin. Waar denk je dat het verhaal over gaat? Misschien weet je al iets over het onderwerp.

Je gaat een verhaal lezen over de eerste schooldag van Saar. Let goed op de titel en de plaatjes. Lees het verhaal rustig door. Probeer het verhaal na het lezen kort na te vertellen.

 

Leesvraag

Waarom is Saar benieuwd naar haar nieuwe juf?

 Online begrijpend lezen oefenen, groep 5