Terug

Kom ook naar de open dag!

Kom ook naar de open dag!

 
In deze oefening leer je:
  • een reclametekst lezen,
  • het doel van de tekst herkennen,
  • details uit de tekst halen.


Wat ga je doen?
Voordat je gaat lezen, let je eerst goed op de titel, de plaatjes, de tussenkopjes en op opvallende woorden of getallen. Lees ook van iedere alinea de eerste en de laatste zin. Waar denk je dat de tekst over gaat? Misschien weet je al iets over het onderwerp.

Je gaat de tekst op een poster van de scouting lezen. De scouting wil een open dag organiseren. Lees de tekst goed. Welke informatie krijg je? Let ook goed op genoemde plaatsen en tijdstippen.

 

De leesvraag

Wat wil de schrijver met deze tekst?

 

 

 

begrijpend lezen online oefenen, groep 4, open dag scouting