Terug

Dexter op het strand

Dexter op het strand

 
In deze oefening leer je:
  • letten op details in de tekst,
  • zoeken naar een oorzaak met een gevolg,
  • de hoofdpersoon in de tekst herkennen.


Wat ga je doen?
Voordat je gaat lezen, let je eerst goed op de titel, de plaatjes, de tussenkopjes en op opvallende woorden of getallen. Lees ook van iedere alinea de eerste en de laatste zin. Waar denk je dat het verhaal over gaat? Misschien weet je al iets over het onderwerp.

Je gaat een verhaal lezen over Dexter de hond. Lees het verhaal goed door. Wie doen er mee in het verhaal? Wat lees je over deze (hoofd)personen?

De hoofdpersoon is het belangrijkste dier of mens in een verhaal. Er kunnen ook meer hoofdpersonen zijn.

 

Leesvraag

Waarom vindt Dexter de zee spannend?

 


 

Begrijpend lezen voor groep 4, online oefenen, zomervakantie