Terug

Berend en Beer gaan naar school

Berend en Beer gaan naar school

 
In deze oefening leer je:
  • het plaatje en de tekst met elkaar vergelijken,
  • tijdstippen en plaatsen herkennen,
  • de hoofdpersoon herkennen,
  • de tekst kort navertellen.


Wat ga je doen?
Voordat je gaat lezen, let je eerst goed op de titel, de plaatjes, de tussenkopjes en op opvallende woorden of getallen. Lees ook van iedere alinea de eerste en de laatste zin. Waar denk je dat het verhaal over gaat? Misschien weet je al iets over het onderwerp.

Je gaat een verhaal lezen over Berend en Beer. Wil je het verhaal navertellen? Lees dan alles heel langzaam en denk goed na over wat je leest. Wie doen er mee in het verhaal? De hoofdpersoon is de belangrijkste persoon of het belangrijkste dier uit het verhaal. Wat lees je over deze (hoofd) personen?

 

Leesvraag

Waarom is de juf niet boos op Berend?

 


 

Begrijpend lezen, online oefenen, groep 4