Terug

Mijn mini-monster

Mijn mini-monster

 
In deze oefening leer je:
  • details uit de tekst halen,
  • een gedicht herkennen,
  • het gedicht kort na te vertellen.


Wat ga je doen?
Voordat je gaat lezen, let je eerst goed op de titel, de plaatjes, de tussenkopjes en op opvallende woorden of getallen. Lees ook van iedere alinea de eerste en de laatste zin. Waar denk je dat het verhaal over gaat? Misschien weet je al iets over het onderwerp.

Je gaat een gedicht lezen over een mini-monster. Dit gedichtje bestaat steeds uit vier regels, waarvan er steeds twee regels rijmen. Zo'n gedicht noemen we een kwatrijn. De alinea's in een gedicht heten strofen. Wil je het gedicht navertellen? Lees dan alles heel langzaam en denk goed na over wat je leest.

 

Leesvraag

Kun jij een zelfbedacht monster bedenken en tekenen?

 halloween, begrijpend lezen, oefenen, groep 4, mini monster