Begrijpend lezen
Filters

Groep

Vak

Type

Erbijsommen tot 50 - Zonder tussenstap [2]
In deze video worden erbijsommen tot 50 behandeld. De som die uitgerekend gaat worden is tot aan het tiental: 27 + 13. De som wordt cijferend uitgerekend met onthouden.
Hoeveel cent zie je in totaal?
In deze uitlegvideo leer je welk bedrag bij de gegeven munt hoort. Aan de hand van meerdere voorbeelden, oefen je met het benoemen van het geldbedrag. Vul het bedrag in dat je ziet op de munt. Dit noem je de waarde van de munt. Noteer het bedrag in het lege hokje.
Erbijsommen tot 50 - Met tussenstap [2]
In deze video word een erbijsom tot over het tiental behandeld: 14 + 7. De som wordt uitgerekend met een tussenstap. Dat noemen we kolomsgewijs rekenen. Daarbij splits je de getallen op in eenheden, tientallen, hondertallen en die tel je bij elkaar op. Wel netjes onder elkaar werken.
Bij hoeveel munten of biljetten is het bedrag gelijk?
Aan de hand van deze video leer je bij hoeveel munten of biljetten het gegeven bedrag gelijk is. Deze video laat meerdere rekenvoorbeelden zien. Eerst reken je het bedrag uit. Daarna ga je uitrekenen hoeveel biljetten of munten je nodig hebt om datzelfde bedrag te krijgen. Uiteindelijk vul je het aantal biljetten of munten in.
Hoeveel cent in totaal [3]
Je leert in deze video hoe je het bedrag moet invullen dat je ziet. Je ziet telkens een aantal munten staan. De waarde van deze munten moet je bij elkaar optellen. De uitkomst daarvan is het bedrag dat je ziet staan. Je weet dan dus hoeveel cent er in totaal staat.
Erbijsommen tot 50 - Zonder tussenstap [3]
In deze video word een erbijsom tot over het tiental behandeld: 14 + 7. De som wordt uitgerekend met behulp van onthouden. Dat noemen we cijferend rekenen. Werk netjes onder elkaar van rechts naar links.
Kies 2 getallen en maak een deelsom
In deze video leer je hoe je 2 getallen moet kiezen en daarvan een deelsom kunt maken. In dit filmpje worden meerdere rekenvoorbeelden gegeven. Telkens zie je de uitkomst van de deelsom al staan. Het is de bedoeling dat je twee getallen kiest waarmee je de uitkomst krijgt die al gegeven is.
Erbijsommen tot 50 - Zonder tussenstap [1]
In de video leer je hoe je de erbijsom 20 + 8 cijferend kunt uitrekenen. Bij cijferend staan de getallen netjes onder elkaar. Je werkt van rechts naar links. Je leert hoe je cijferend kunt optellen tot en met 50. Je leert hoe je een tiental met een eenheid cijferend kunt optellen.
Welke figuur past in het plaatje? [1]
Je ziet in deze video hoe je moet bepalen welke figuur in het plaatje past. Er worden meerdere voorbeelden gegeven. Je gaat per figuur kijken welke in het plaatje bovenaan past. Uiteindelijk klik je het juiste antwoord aan.
Erbijsommen tot 10 - Zonder tussenstap [1]
In de video leer je cijferend rekenen tot 10. De erbijsom 7 + 2 wordt uitgelegd. Cijferend rekenen is het onder elkaar uitrekenen van getallen. Je leert hoe je cijferend kunt optellen tot en met 10.