Begrijpend lezen
Filters

Groep

Vak

Type

Hoeveelste deel van de tank is ...? [1]
In deze video wordt de breuk tot en met een tiende deel behandeld. De tank is verdeeld in tien gelijke stukken. Door te tellen kom je erachter welke breuk erbij hoort. Let je er goed op dat een breuk soms nog vereenvoudigd moet worden?
De oppervlakte van een cirkel berekenen
Erbijsommen tot 100 - Zonder tussenstap [1]
In deze video leer je cijferend rekenen met erbijsommen tot 100. Bij dit voorbeeld zie je hoe je een erbijsom tot 100 doet zonder overschrijding van het tiental.
De oppervlakte berekenen [1]
Erbijsommen tot 20 - Zonder tussenstap [2]
In deze video leer je cijferend rekenen met erbijsommen tot 20. In dit voorbeeld reken je zonder overschrijding van het tiental: 11 + 3, met behulp van de getallenlijn. Cijferend rekenen doe je netjes onder elkaar en je werkt van rechts naar links.
Metriek stelsel voor lengtematen
Erbijsommen tot 20 - Zonder tussenstap [1]
In deze video leer je cijferend rekenen met erbijsommen tot 20. In dit voorbeeld reken je tot aan het tiental: 7 + 3, met behulp van de getallenlijn.
Maateenheden
Erbijsommen tot 50 - Met tussenstap [1]
In deze video worden erbijsommen tot 50 behandeld. De som die uitgerekend gaat worden is tot aan het tiental: 27 + 13. De som wordt kolomsgewijs uitgerekend. Daarbij worden de eenheden en tientallen opgesplitst en afzonderlijk bij elkaar opgeteld.
In welk vakje staat het hoogste bedrag?
In deze video leer je hoe je moet uitrekenen waar het hoogste bedrag staat. Je gaat bij elk vakje de munten en biljetten bij elkaar optellen. Als je dat goed hebt gedaan, dan zie je 1 vakje waarin een hoger bedrag staat dan de overige vakjes. Je klikt als je alles hebt uitgerekend het goede vakje aan.