Begrijpend lezen
Filters

Groep

Vak

Type

Het kind kan kritisch denken en redeneren over combinaties van grootheden.
Het kind kan kritisch denken en redeneren over verbanden.
Zoals over de juistheid van de presentatie van informatie en de juistheid van conclusies die hieruit getrokken (mogen) worden.
Het kind kan beargumenteren welke grafische voorstelling het beste past.
Het kind kan redeneren over de stand van de zon en het effect daarvan op de schaduw.
Het kind kan een tekening in perspectief juist interpreteren.
Bijvoorbeeld: Wat verder weg is zie je kleiner; als je er schuin tegenaan kijkt, zie je een andere vorm.
Het kind kan opereren met meetkundige vormen en figuren.
Bijvoorbeeld: Een driehoek natekenen op roosterpapier, een figuur naleggen met tangram.
Het kind herkent lijnsymmetrie en kan de symmetrieas aanwijzen.
Bijvoorbeeld: Waar kun je een lijn tekenen door de vlinder, zodat je aan de ene kant precies hetzelfde ziet als aan de andere kant?
Het kind kent de begrippen symmetrisch en spiegelas en kan deze gebruiken.
Het kind kan de meetkundige begrippen recht, schuin, dubbel, lijn, hoek,
Het kind kan deze begrippen gebruiken bij bijvoorbeeld vouwen.
Het kind kan bij afbeeldingen van eenvoudige ruimtelijke figuren de bijpassende