Begrijpend lezen

Groep

Vak

Type

Welke strook hoort bij de percentages [2]
In deze video wordt uitgelegd hoe je erachter kunt komen welke strook bij de percentages hoort. Begin met het vergelijken van de eerste percentage met elk eerste deel van een balk. Je kunt dan kijken of dat percentage gelijk is met de grootte van dat eerste deel. Als je dat doet, vallen er al een aantal balken af. Voor de zekerheid vergelijk je de andere percentages ook met de bijbehorende gekleurde vakken. Als je dat hebt gedaan, weet je wat het juiste antwoord is.
Zoek de procenten bij de plaatjes [5]
In deze video leer je hoe je de juiste procenten bij de plaatjes moet zoeken. Dit wordt aan de hand van een voorbeeldopgave uitgelegd. Bij deze opgave zie je verschillende figuren staan. Die zijn elk opgedeeld. Je rekent per figuur eerst uit hoeveel procent elk deel is. Onthoud hierbij dat het hele figuur 100% is. Als je weet hoeveel procent elk deel is, vermenigvuldig je dat met het aantal gekleurde stukjes in het figuur. Je komt dan op het juiste antwoord.
Zoek de procenten bij de plaatjes [4]
In deze video wordt stap voor stap uitgelegd hoe je de juiste procenten bij de plaatjes moet zoeken. Dit wordt uitgelegd aan de hand van een voorbeeldsom. Bij die som zie je verschillende figuren staan die elk in stukjes zijn opgedeeld. Reken eerst per figuur uit hoeveel procent elk stuk is. Onthoud hierbij dat het hele figuur 100% is. Als je weet hoeveel procent elk deel is, vermenigvuldig je dat met het aantal gekleurde stukjes in het figuur. Als je dat hebt gedaan, weet je welk percentage bij welk figuur hoort.
Wat betekent het percentage in woorden? [9]
In deze video wordt stap voor stap uitgelegd wat een percentage in woorden betekent. Dat wordt gedaan aan de hand van de voorbeeldopgave: 50,93 procent is ? per honderd. Onthoud bij het maken van dit soort sommen dat het percentage 100% in woorden honderd van de honderd is. 100% is hetzelfde als alles.
Wat betekent het percentage in woorden? [8]
Aan de hand van een voorbeeldsom wordt in deze video uitgelegd wat een percentage in woorden betekent. De voorbeeldopgave is: 80,71 procent is ? per honderd. Houd bij het maken van dit soort sommen in je achterhoofd dat het percentage 100% in woorden honderd van de honderd is. 100% is hetzelfde als alles.
Welk percentage hoort bij de strook? [3]
In deze video wordt, aan de hand van een voorbeeldsom, uitgelegd hoe je kunt uitrekenen welk percentage bij de strook hoort. Je moet hierbij uitrekenen hoeveel procent van de strook is gekleurd. Tel eerst het aantal delen dat de strook heeft. De strook in de voorbeeldsom is opgedeeld in 10 delen waarvan er 7 zijn gekleurd. Om op het juiste antwoord te komen, reken je uit hoeveel procent van de delen gekleurd zijn. Het is handig als je hierbij onthoudt dat alles samen 100% is.
Wat betekent het percentage in woorden? [7]
In deze video leer je stap voor stap wat een percentage in woorden betekent. Tijdens de uitleg wordt de voorbeeldsom: 87,48 procent is ? per honderd gebruikt. Onthoud dat honderd van de honderd 100% is. 100% is hetzelfde als alles. Maak gebruik van een verhoudingstabel om zo het goede antwoord te berekenen.
Welk percentage hoort bij de strook? [1]
Aan de hand van een voorbeeldopgave wordt in deze uitlegvideo uitgelegd hoe je erachter komt welk percentage bij de strook hoort. Je rekent hierbij uit hoeveel procent van de strook is gekleurd. Je telt eerst in hoeveel delen de strook is opgedeeld. De strook in de voorbeeldsom is opgedeeld in 10 delen waarvan er 7 zijn gekleurd. Daarna reken je uit hoeveel procent dat van het totaal is, zodat je op het juiste antwoord komt. Onthoud hierbij dat alles samen 100 procent is.
Wat betekent het percentage in woorden? [3]
In deze video leer je wat een percentage in woorden betekent. Tijdens deze uitleg wordt de voorbeeldsom: 28,00 procent is ? per honderd gebruikt. Het is belangrijk dat je bij het maken van dit soort sommen onthoud dat honderd van de honderd 100% is. 100% is hetzelfde als alles.
Kies 2 getallen en maak een erbijsom [2]
In deze video wordt uitgelegd je hoe je een erbijsom maakt waarvan je alleen nog maar de uitkomst weet. Dit wordt uitgelegd aan de hand van de voorbeeld som: ... + ... = 13. Het enige wat je weet is dat de uitkomst 13 is. Tel telkens twee getallen bij elkaar op. Als er twee getallen samen 13 vormen, dan weet je dat je die getallen in de som moet zetten om de som compleet te maken.