Begrijpend lezen

Groep

Vak

Type

Kies 2 getallen en maak een erbijsom
Tel de getallen handig bij elkaar op
Vergelijk de sommen en kies het goede antwoord
Erbijsommen tm 10.000 - Cijferend
Erbijsommen tm 5.000 - Cijferend
Erbijsommen tm 10.000 - kolomsgewijs
Kies 2 getallen en maak een erbijsom
Los de vergelijking op
Kies de hoogste uitkomst
Schrijf het woord als getal: tot 600