Begrijpend lezen
Filters

Groep

Vak

Type

Erbijsommen met vlekken tot en met 2.000 [3]
Deze uitlegvideo laat zien hoe je eenvoudig erbijsommen met vlekken tot en met 2.000 kunt oplossen. De voorbeeldsom in dit filmpje is 955 + ... = 1.324 en het ontbrekende getal wordt in dit voorbeeld uitgerekend. Eerst wordt van deze vleksom een erafsom gemaakt om het verschil tussen 1.324 en 995 uit te rekenen. Het verschil tussen deze getallen is het ontbrekende getal en kan in het lege vakje ingevuld worden. Je leert in deze video een handige rekenstrategie om vleksommen op te lossen.
Erbijsommen met vlekken tot en met 2.000 [2]
In dit uitlegfilmpje leer je hoe je een erbijsom met een vlek tot en met 2.000 uitrekent. In dit filmpje wordt een voorbeeld gegeven waarin 998 + ... = 1.595 wordt uitgerekend. In deze vleksom ontbreekt een getal. Dit getal wordt in dit rekenvoorbeeld uitgerekend door van de vleksom een erafsom te maken. 1.595 - 998 wordt vervolgens uitgerekend. De uitkomst van deze erafsom is uiteindelijk het ontbrekende getal. Door deze rekenmanier toe te passen, reken je vleksommen handig uit.
Benoem de breuk [1]
In deze video wordt de breuk drie achtste behandeld. De leerlingen leren het benoemen van breuken. Ze leren dit door middel van het tellen van de totale pizzapunten en de gekleurde pizzapunten.
Erbijsommen met vlekken tot en met 2.000 [1]
Dit filmpje laat zien hoe je erbijsommen met vlekken tot en met 2.000 gemakkelijk kunt uitrekenen door een rekenstrategie toe te passen. Er wordt een voorbeeld gegeven waarin de vleksom 828 + ... = 1.135 wordt opgelost. In deze vleksom ontbreekt een getal. Dit getal wordt uitgerekend door de manier van het aanvullen te gebruiken. 828 wordt dus aangevuld tot en met 1.135. Je leert in deze video hoe je ontbrekende getallen in vleksommen eenvoudig kunt uitrekenen.
Welk deel van het plaatje is donker gekleurd? [3]
In deze video wordt tien twintigste behandeld. Door het tellen van de donker gekleurde blokken leer je hoe je een breuk kunt opbouwen.
Erbijsommen met vlekken tot en met 1.000 [5]
Dit uitlegfilmpje laat zien hoe je gemakkelijk erbijsommen met vlekken tot en met 1.000 kunt oplossen. Bij een vleksom ontbreekt er een getal. Het ontbrekende getal in de som 354 + ... = 544 in dit voorbeeld wordt uitgerekend aan de hand van twee rekenmanieren. Bij de eerste manier wordt het ontbrekende getal uitgerekend door 354 aan te vullen tot 544 en bij de tweede manier wordt het getal uitgerekend door een erafsom te maken. Door gebruik te maken van een rekenstrategie kun je vleksommen handig oplossen.
Welke strook hoort bij de breuk? [12]
In deze video wordt acht vijftiende deel behandeld. Kinderen krijgen inzicht in de opbouw van breuken. Ze leren dit met behulp van stroken die zijn opgedeeld in verschillende delen.
Erbijsommen met vlekken tot en met 1.000 [4]
In deze video wordt een erbijsom uitgelegd waarin een getal ontbreekt. De vleksom die opgelost wordt is 390 + ... = 693. Het ontbrekende getal in deze som wordt op twee manieren uitgerekend. Eerst wordt 390 aangevuld tot en met 693 om het missende getal uit te rekenen. Daarna wordt er een erafsom gemaakt om het ontbrekende getal uit te rekenen. Door gebruik te maken van deze manieren, kun je handig en eenvoudig erbijsommen met vlekken tot en met 1.000 oplossen.
Welke strook hoort bij de breuk? [11]
In deze video wordt zes elfde deel behandeld. De kinderen maken kennis met het opbouwen van een breuk. Dit leren ze door de gekleurde en de witte vakjes te tellen van een strook.
Erbijsommen met vlekken tot en met 1.000 [1]
Deze video laat zien hoe je een erbijsom met een vlek tot en met 1.000 kunt oplossen. Er wordt een oefensom gegeven waarin een getal ontbreekt. De vleksom is 347 + ... = 626 wordt opgelost aan de hand van twee rekenmanieren. Het ontbrekende getal wordt eerst uitgerekend door gebruik te maken van de manier van het aanvullen. Vervolgens wordt het ontbrekende getal nogmaals uitgerekend door een erafsom uit te rekenen. Door een rekenstrategie te gebruiken reken je vleksommen gemakkelijk uit.