Begrijpend lezen

Groep

Vak

Type

Kommagetallen tot twee decimalen aftrekken (met overschrijding) [2]
In deze video leer je hoe je kommagetallen tot twee decimalen (met overschrijding) van elkaar aftrekt. Dat wordt met behulp van een voorbeeldopgave uitgelegd. De voorbeeldopgave die hierbij wordt gebruikt, is: 5,61 - 4,65. Tip: zet de kommagetallen onder elkaar, dan wordt het namelijk een stuk makkelijker om ze van elkaar af te trekken.
Kommagetallen tot twee decimalen aftrekken (met overschrijding) [1]
In deze video wordt uitgelegd hoe je kommagetallen tot twee decimalen van elkaar aftrekt. Dat wordt aan de hand van de voorbeeldopgave: 3,75 - 2,80 uitgelegd. Je kunt zo'n som handig uitrekenen door de kommagetallen onder elkaar te zetten. Dan wordt het namelijk een stuk makkelijker om ze van elkaar af te trekken!
Kommagetallen tot twee decimalen aftrekken [2] deel 3
In deze video wordt stap voor stap uitgelegd hoe je kommagetallen tot twee decimalen van elkaar aftrekt. Dat wordt gedaan met behulp van de voorbeeldopgave: 4,75 - 2,45. Tip: zet de kommagetallen onder elkaar, want dan wordt het een stuk makkelijker om ze van elkaar af te trekken.
Kommagetallen tot twee decimalen aftrekken [2] deel 2
In deze uitlegvideo leer je hoe je kommagetallen tot twee decimalen van elkaar moet aftrekken. Dat wordt aan de hand van de voorbeeldopgave: 3,15 - 1,15 uitgelegd. Als je de kommagetallen onder elkaar zet, wordt het veel makkelijker om de som uit te rekenen.
Kommagetallen tot twee decimalen aftrekken [1] deel 3
In deze video leer je hoe je twee kommagetallen tot twee decimalen van elkaar aftrekt. Je oefent dit met de som 1,90 - 1,60. Het uitrekenen van deze som gaat een stuk makkelijker wanneer je beide getallen onder elkaar zet.
Kommagetallen tot twee decimalen aftrekken [1] deel 2
In deze uitlegvideo wordt stap voor stap uitgelegd hoe je kommagetallen tot twee decimalen van elkaar af moet trekken. Dat wordt aan de hand van de voorbeeldopgave 0,70 - 0,10 gedaan. Zet de kommagetallen onder elkaar, dan wordt het namelijk veel makkelijker om ze van elkaar af te trekken.
Kommagetallen tot twee decimalen aftrekken [1] deel 1
In deze uitlegvideo van Junior Einstein wordt uitgelegd hoe je kommagetallen tot twee decimalen van elkaar aftrekt. Dat wordt middels de voorbeeldopgave 5,40 - 4,20 gedaan. Als je de kommagetallen onder elkaar zet, wordt het een stuk makkelijker om de som uit te rekenen.
Kommagetallen tot vier decimalen bij elkaar optellen (met overschrijding) [3]
Stap voor stap leer je in deze video hoe je kommagetallen tot vier decimalen bij elkaar kunt op tellen. Dat wordt middels de voorbeeldsom 0,6879 + 3,4631 uitgelegd. Zet de kommagetallen onder elkaar, dan wordt het namelijk veel makkelijker om ze bij elkaar op te tellen.
Kommagetallen tot vier decimalen bij elkaar optellen (met overschrijding) [2]
In deze video leer je hoe je kommagetallen tot vier decimalen bij elkaar kunt optellen. Dat wordt met behulp van de voorbeeldopgave: 6,3790 + 1,7893 uitgelegd. Als je de kommagetallen onder elkaar zet, wordt het een stuk makkelijker om ze bij elkaar op te tellen.
Kommagetallen tot vier decimalen bij elkaar optellen (met overschrijding) [1]
In deze video leer je hoe je kommagetallen tot vier decimalen handig bij elkaar kunt optellen. Dat wordt stap voor stap uitgelegd aan de hand een voorbeeldsom. Zet de kommagetallen recht onder elkaar, want dan wordt het een stuk makkelijker om ze bij elkaar op te tellen.