Begrijpend lezen

Groep

Vak

Type

Kommagetallen tot vier decimalen van elkaar aftrekken [2] deel 2
In deze video wordt uitgelegd hoe je kommagetallen tot vier decimalen van elkaar af kunt trekken. Dat wordt aan de hand van de voorbeeldopgave 3,2679 - 1,1435 gedaan. Zet de kommagetallen onder elkaar, dan wordt het namelijk veel makkelijker om ze van elkaar af te trekken.
Kommagetallen tot vier decimalen van elkaar aftrekken [1] deel 1
In deze video wordt uitgelegd hoe je kommagetallen tot vier decimalen van elkaar aftrekt. Dat wordt uitgelegd met behulp van de voorbeeldsom: 2,4180 - 1,3150. Je kunt zo'n som handig uitrekenen door de kommagetallen onder elkaar te zetten. Dan wordt het namelijk een stuk makkelijker om ze van elkaar af te trekken!
Kommagetallen tot drie decimalen aftrekken (met overschrijding) [3]
Aan de hand van de voorbeeldsom 3,682 - 1,878 wordt in deze video uitgelegd hoe je kommagetallen tot drie decimalen van elkaar aftrekt. Zet de kommagetallen eerst onder elkaar. Dan wordt het namelijk een stuk makkelijker om de getallen van elkaar af te trekken.
Kommagetallen tot drie decimalen aftrekken (met overschrijding) [2]
In deze video leer je hoe je kommagetallen tot drie decimalen van elkaar kunt aftrekken. Dat wordt met behulp van een voorbeeldopgave uitgelegd. De voorbeeldopgave die hierbij wordt gebruikt is: 8,576 - 7,662. Tip: zet de kommagetallen onder elkaar, dan is het namelijk veel makkelijker om ze van elkaar af te trekken.
Kommagetallen tot drie decimalen aftrekken [1] deel 3
In deze video wordt uitgelegd hoe je kommagetallen tot drie decimalen van elkaar aftrekt. Dat wordt met behulp van de voorbeeldsom: 4,550 - 3,110 uitgelegd. Zulke sommen kun je handig uitrekenen door de kommagetallen onder elkaar te zetten. Dan wordt het namelijk een stuk makkelijker om ze van elkaar af te trekken.
Kommagetallen tot drie decimalen aftrekken [1] deel 1
In deze video leer je hoe je kommagetallen tot drie decimalen van elkaar kunt aftrekken. Dat wordt aan de hand van een voorbeeldsom uitgelegd. De voorbeeldsom die hiervoor wordt gebruikt, is: 4,550 - 3,110. Voordat je de som gaat uitrekenen, is het handig dat je de kommagetallen onder elkaar zet. Dan wordt het namelijk een stuk makkelijker om de getallen van elkaar af te trekken.
Kommagetallen tot twee decimalen aftrekken [2] deel 1
Met behulp van een voorbeeldsom, leer je in deze video hoe je kommagetallen tot twee decimalen van elkaar moet aftrekken. Als je de kommagetallen onder elkaar zet, wordt het veel makkelijker om de som uit te rekenen.
Kommagetallen tot drie decimalen aftrekken [2] deel 1
In deze uitlegvideo van Junior Einstein wordt uitgelegd hoe je kommagetallen tot drie decimalen van elkaar aftrekt. Dat wordt aan de hand van de voorbeeldsom 3,269 - 1,150 gedaan. Dit soort sommen kun je handig uitrekenen door de kommagetallen onder elkaar te zetten. Dan wordt het namelijk een stuk makkelijker om ze van elkaar af te trekken.
Kommagetallen tot drie decimalen aftrekken [1] deel 2
Met behulp van de voorbeeldopgave: 2,870 - 1,760 wordt in deze video uitgelegd hoe je kommagetallen tot drie decimalen van elkaar aftrekt. Tip: zet de kommagetallen onder elkaar, dan wordt het namelijk een stuk makkelijker om ze van elkaar af te trekken.
Kommagetallen tot twee decimalen aftrekken (met overschrijding) [3]
Met behulp van de voorbeeldsom 2,01 - 1,94 wordt in deze video uitgelegd hoe je kommagetallen tot twee decimalen van elkaar aftrekt. Voordat je de som gaat uitrekenen, is het handig dat je de kommagetallen onder elkaar zet. Dan wordt het namelijk een stuk makkelijker om de getallen van elkaar af te trekken.