Nieuw bij Junior Einstein


Hoeveel is er gegooid met twee dobbelstenen? [1]

Teken het aantal stippen op de dobbelsteen [1]

Trek een lijn naar het cijfer [1]

Versje cijfer 5

Versje cijfer 4

Kaart lezen: meeste of minste

Hoeveel munten moeten er in de vakjes? [2]

Hoeveel euro's tel je?

Pictogram: hoeveel in totaal?

Getallen verbinden op de getallenlijn tm 200

Welke grafiek hoort bij de tabel?

Wat komt uit de rekenmachine? [1]

Getal delen door 7

Reken met 0: vul de tabel in

Welk potlood heeft de goede kleur?

Getal delen door 10

Wat is het gemiddelde van 2 getallen?

Vul het deelrooster in [1]

Welke figuur past in het plaatje? [1]

Getal delen door 10

Wat is het gemiddelde van 2 getallen?

Hoe snel rijd je?

Wat komt uit de rekenmachine? [1]

Vul de verhoudingstabel in [1]

Tussen welke tientallen ligt het getal tm 100?

Wat komt uit de rekenmachine? [2]

Getal delen door 5

Kies 2 getallen en maak een deelsom

Grafiek lezen [1]

Welk potlood is het langst?

Getal delen door 5

Slepen: deeltafels van 5 tm 25

Zoek de tekens bij de som

Getal delen door 4

Hoeveel is er gegooid? [2]

Zet een rondje om het juiste aantal plaatjes [2]

Trek een lijn naar de juiste dobbelsteen [2]

Versje cijfer 3

Versje cijfer 2

Tabel lezen, drukst, minst druk en verschil

Getallen verbinden op de getallenlijn tm 5

Getallen verbinden op de getallenlijn tm 5

Tussen welke tientallen ligt het getal tm 50?

Bij hoeveel munten/biljetten is het bedrag gelijk?

Grafiek lezen [1]

Waar staat de rode knikker?

Getal delen door 3

Slepen: deeltafels van 5 tm 20

Wat komt uit de rekenmachine? [2]

Getal delen door 7

Kies 2 getallen en maak een deelsom

Welke grafiek hoort bij de tabel?

Welk vakje toont 1 meer of minder dan het getal?

Getal delen door 6

Delen tot en met 10

Wat komt uit de rekenmachine? [1]

Getal delen door 8

Reken met 0: vul de tabel in

Wat komt uit de rekenmachine? [2]

Zoek de tekens bij de som

Getal delen door 3

Door welk getal is het deelbaar? [2]

Hoe snel rijd je?

Rekenen met codes

Getal delen door 2

Hoe snel rijd je?

Wat komt uit de rekenmachine? [1]

Reis rond de wereld

Hoeveel stappen mag je vooruit? [1]

Werkblad dobbelsteen: kleur het aantal stippen [1]

Versje cijfer 1

Hele uren op de klok

Klokkijken moeilijk? Met deze leeropdracht leer je heel goed de hele uren op de klok! Benieuwd naar de uitleg en de vragen?

Breuken gelijknamig maken

Weet jij hoe je ongelijknamige breuken gelijknamig maakt?

Welke cijferreeks past bij de grafiek?

Hoeveel munten moeten er in de vakjes? [1]

Hoeveel munten moeten er in de vakjes? [2]

Vul het deelrooster in [2]

Hoe snel rijd je?

Wat komt uit de rekenmachine? [1]

Vul de verhoudingstabel in [2]

Welke cijferreeks past bij de grafiek?

Zoek de tekens bij de som

Getal delen door 2

Slepen: deeltafels van 1, 2, 5 en 10

Hoe snel rijd je?

Welke figuur past in het plaatje? [1]

Getal delen door 1

Grafiek lezen [2]

Zoek de tekens bij de som

Getal delen door 4

Slepen: deeltafels van 1 tm 10

Welke figuur past in het plaatje? [2]

Eraf- en erbijsommen door elkaar

Delen tot en met 10 - vlekken

Delen tot en met 5

Rekenen met codes

Getal delen door 9

Slepen: deeltafels van 1 tm 10

Wat komt uit de rekenmachine? [2]

Getal delen door 8