Nieuw bij Junior Einstein


Woorden met tweetekenklanken

Breukgetal groter dan 1 aftrekken van een heel getal tot en met 10 [1]

Gelijknamige breuken kleiner dan 1 van elkaar aftrekken [5]

Breukgetal groter dan 1 aftrekken van een heel getal tot en met 10 [2]

Gelijknamige breuken kleiner dan 1 van elkaar aftrekken [6]

Breukgetal groter dan 1 aftrekken van een heel getal tot en met 5 [3]

Cijfer 3

Woorden met de z

Wanneer plaats je een komma? [2]

Komma plaatsen voor of na een aanspreking [2]

Plaats een komma tussen twee persoonsvormen [1]

Komma plaatsen in een opsomming [2]

Komma plaatsen in een opsomming [1]

Een komma plaatsen voor een voegwoord [1]

Schrijven van hoofdletters in onderscheidingen en evenementen

Hoofdletters in historische gebeurtenissen

Erafsommen tot 100 - Met tussenstap [3]

Erafsommen tot 50 - Met tussenstap [1]

Erafsommen tot 100 - Zonder tussenstap [3]

Erafsommen tot 50 - Zonder tussenstap [2]

Erafsommen tot 20 - Zonder tussenstap [2]

Erafsommen tot 10 - Zonder tussenstap [2]

Hoofdletters in feestdagen en samenstellingen [2]

Hoofdlettergebruik in directe rede en opsomming

Erbijsommen tot 1.000.000 - Zonder tussenstap [3]

Erbijsommen tot 10.000 - Zonder tussenstap [3]

Hoofdletters in feestdagen en samenstellingen [1]

Gebruik van hoofdletters in namen van instellingen

Erbijsommen tot 100.000 - Zonder tussenstap [1]

Erbijsommen tot 10.000 - Zonder tussenstap [2]

Erbijsommen tot 500.000 - Zonder tussenstap [2]

Erbijsommen tot 100.000 - Zonder tussenstap [2]

Komma plaatsen tussen bijvoeglijke naamwoorden [1]

Hoofdletters in boektitels [1]

Popo de clown

Popo de clown had een fantastisch leven bij het circus. Hij maakte leuke grapjes en kunstjes en het publiek hield van hem. Tot de circusdirecteur erachter kwam dat Popo eigenlijk niet te vertrouwen was ...

Gelijknamige breuken groter dan 1 van elkaar aftrekken [2]

Wanneer schrijf je hun of hen?

Wanneer schrijf je hun en wanneer schrijf je hen? In deze leeropdracht leer je wanneer je deze voornaamwoorden schrijft.

Gelijknamige breuken groter dan 1 van elkaar aftrekken [3]

Breukgetal groter dan 1 aftrekken van een heel getal tot en met 10 [3]

Gelijknamige breuken kleiner dan 1 van elkaar aftrekken [4]

Getallen [1]

Komma tussen bijvoeglijke naamwoorden [2]

Komma plaatsen voor of na een aanspreking [2]

Komma plaatsen tussen twee persoonsvormen [2]

Plaatsen van een komma in een opsomming [1]

Een komma plaatsen voor een voegwoord [2]

Komma plaatsen voor een voegwoord [1]

Hoofdlettergebruik in onderscheidingen en evenementen

Schrijven van hoofdletters in boektitels [2]

Erafsommen tot 100 - Met tussenstap [2]

Erafsommen tot 50 - Met tussenstap [3]

Erafsommen tot 100 - Zonder tussenstap [1]

Erafsommen tot 50 - Zonder tussenstap [1]

Erafsommen tot 20 - Zonder tussenstap [1]

Erafsommen tot 100 - Zonder tussenstap [2]

Vuurwerk in het bos

Het is de laatste dag van het jaar. Vanavond wordt er vuurwerk afgestoken in het bos. Konijn is bang voor vuurwerk. Hij vindt het harde geknal eng. Hoe kan Konijn toch van het vuurwerk genieten?

Een komma op de juiste manier plaatsen [1]

Komma plaatsen tussen bijvoeglijke naamwoorden [2]

Schrijven van hoofdletters in boektitels [1]

Erbijsommen tot 500.000 - Zonder tussenstap [1]

Een komma op de juiste manier plaatsen [2]

Erbijsommen tot 50.000 - Zonder tussenstap [1]

Schrijven van hoofdletters in feestdagen en samenstellingen

Hoofdletters in moeilijke benamingen

Hoofdletter aan het begin van een zin [1]

Erbijsommen tot 50.000 - Zonder tussenstap [2]

Erbijsommen tot 20.000 - Zonder tussenstap [2]

Gelijknamige breuken kleiner dan 1 van elkaar aftrekken [1]

Breukgetal groter dan 1 aftrekken van een heel getal tot en met 5 [1]

Gelijknamige breuken kleiner dan 1 van elkaar aftrekken [2]

Breukgetal groter dan 1 aftrekken van een heel getal tot en met 5 [2]

Gelijknamige breuken kleiner dan 1 van elkaar aftrekken [3]

Gelijknamige breuken groter dan 1 van elkaar aftrekken [1]

Winter

Wanneer plaats je een komma? [1]

Komma tussen bijvoeglijke naamwoorden [1]

Plaats een komma tussen twee persoonsvormen [2]

Komma plaatsen tussen twee persoonsvormen [1]

Plaatsen van een komma in een opsomming [2]

Komma plaatsen voor een voegwoord [2]

Hoofdlettergebruik in lastige benamingen

Gebruik van hoofdletters in historische gebeurtenissen

Hoofdletters in boektitels [2]

Erafsommen tot 100 - Met tussenstap [1]

Erafsommen tot 50 - Met tussenstap [2]

Erafsommen tot 50 - Zonder tussenstap [3]

Erafsommen tot 20 - Zonder tussenstap [3]

Erafsommen tot 10 - Zonder tussenstap [3]

Erafsommen tot 10 - Zonder tussenstap [1]

Erbijsommen tot 100.000 - Zonder tussenstap [3]

Erbijsommen tot 50.000 - Zonder tussenstap [3]

Erbijsommen tot 20.000 - Zonder tussenstap [1]

Erbijsommen tot 1.000.000 - Zonder tussenstap [1]

Erbijsommen tot 200.000 - Zonder tussenstap [1]

Erbijsommen tot 20.000 - Zonder tussenstap [3]

Komma plaatsen voor of na een aanspreking [1]

Erbijsommen tot 200.000 - Zonder tussenstap [2]

Hoofdletters na een dubbele punt

Erbijsommen tot 1.000.000 - Zonder tussenstap [2]

Erbijsommen tot 500.000 - Zonder tussenstap [3]